Arbete på väg – Grund

Kursen vänder sig till dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med byggande, underhåll eller drift.

Läs mer

Arbete på väg – Fordon

Kursen Hjälp på väg riktar sig i första hand till människor som har vägen som arbetsplats, det vill säga personal som arbetar minst 100 timmar/år vid vägen.

Läs mer

Arbete på väg – Utmärkning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med utmärkning vid väg- och ledningsarbeten eller ingår inom BAS-P eller BAS-U ansvarsområden vid arbete på allmänna vägar.

Läs mer